<

SƏNƏDLƏR

QƏBUL ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

1. Doğum haqqında şəhadətnamənin Ukrayna DİLİNDƏ tərcümə və NOTARİAL TƏSTİQİ

2. XARİCİ pasportun Ukrayna DİLİNƏ tərcümə və NOTARİAL TƏSTİQİ

3. Attestatın Ukrayna DİLİNƏ tərcümə ve NOTARİAL TƏSTİQİ

4. Forma 286 ÜMUMİ sağlamlıq arayışı

5. QİÇS haqqında ANALİZİN cavabı

6. 12 ədəd 3x4 FOTOŞƏKİL

SƏNƏDLƏR VƏ RƏSMİ MÜQAVİLƏLƏR

image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1 image-1